23 comments on “Serat Wulangreh

 1. terimakasih banyak ya pak guru,,,artikel serat wulangreh + terjemahannya ini membantu saya dlm mengerjakan tugas.

 2. Assalamu’alaikum…….Matur sembah nuwun Pak Guru nggih, mugi-mugi mawon tasih katah tiang Cerbon ingkang tasih saged Bahasa Kedhaton, dadosipun mboten nilaraken basa aslinipun wargi Cerbon, kula nggih saking tlatah Pegagan Kidul Cerbon, wassalam……………..

  • Weleh, weleh, weleh, sami-sami tiyang Pegagan Kidule dados. Ya niku, kula piyambak ngraos miris ningali lare zaman saniki pada mboten sagaed bebasan lan mboten wonten tata titie marang tiyang sepah mboten kados kula kaliyan panjenengan nalika maksih alit, yomgam ari sengien sih teng sekolan ugi diplajari basa krama lan budi perkerti punika. Saniki ugi selerese sih diplajari, nanging mboten sampe teng implikasie. Ibarate dahar gedang nanging kang didahar unika kulite kemawon. Matur kesuwun panjenengan sampun rawuh teng blog kula. Hidup Pegagan Kidul…..

 3. Lha nggih niku, teng sekolahan sampun mboten dipun sinaosi babagan basa krami, malah disinaosi basa sunda nggih malah mboten karuan, lare sakniki mboten saged mapanek tandhang tandhuk, sulahbawa, subasitho, patrap, tumindhak ugi pangucapipun, sanaosa ngaten kok nggih mboten wonten tiang inggkang usul teng disdiknas kab Crb, utaminipun kangge tlatah Cerbon wetan ugi ler kangge ngicalakeb wucalan basa sunda nanging ngetrepaken basa Cerbon, matur keseuwun, Wassalam

 4. Ping-balik: Serat Wulangreh: Dhandhanggula | Bahasa dan Sastra Jawa

 5. Ping-balik: Serat Wulangreh: Kinanthi | Bahasa dan Sastra Jawa

 6. Ping-balik: Serat Wulangreh: Gambuh | Bahasa dan Sastra Jawa

 7. Ping-balik: Serat Wulangreh: Pangkur | Bahasa dan Sastra Jawa

 8. Ping-balik: Serat Wulangreh: Maskumambang | Bahasa dan Sastra Jawa

 9. Ping-balik: Serat Wulangreh: Duduk Wuluh | Bahasa dan Sastra Jawa

 10. Ping-balik: Serat Wulangreh: Durma | Bahasa dan Sastra Jawa

 11. Ping-balik: Serat Wulangreh: Wirangrong | Bahasa dan Sastra Jawa

 12. Ping-balik: Serat Wulangreh: Pucung | Bahasa dan Sastra Jawa

 13. Ping-balik: Serat Wulangreh: Mijil | Bahasa dan Sastra Jawa

 14. Ping-balik: Serat Wulangreh: Asmarandhana | Bahasa dan Sastra Jawa

 15. Ping-balik: Serat Wulangreh: Girisa | Bahasa dan Sastra Jawa

 16. Ping-balik: Sinau Budaya

  • Saya kira nggak ada tuh baris “ora ono pangeran kang ngaurip” dalan serat wulangreh. Tapi baiklah, begini.
   Sastra berbentuk serat harus diterjemahkan secara maknawi yang kurang lebih bermakna tidak ada tuhan yang tak memberikan kehidupan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s